Frederikssund Kommunes logo

Boliger i Vinge

Hvis du kunne tænke dig at bo i Vinge, så kan du læse mere på disse links:

DeltahuseneVisualisering af rækkehusene Deltahusene.

Vingeshus 
Visualisering af de fire rækkehuse Vingeshus.

Deltaparken 
Visualisering af udsigten fra balkon på bolig i Deltaparken.

Almene boliger

Boligselskabet Rosenvænget, med Domea som forretningsfører, skal opføre 198 almennyttige boliger helt tæt ved stationen i Vinge.
Byggestart primo 2021. 
Forventet indflytning i 2022.

Visualisering af kommende almene boliger i Vinge. Skitse: Mangor og Nagel.

Nyt boligkvarter i Vinge syd

Et boligprojekt omfattende 140.000 m2 mellem Fællesmagasinet og St. Rørbæk udføres i to etaper over en forventet periode på 10 år. Etape 1 er opdelt i 5 delområder, hvoraf det første delområde vil omfatte et boligkvarter bestående af 90-100 boliger i 1-3 etager.

Byggestart: 2021.
Forventet indflytning: Primo 2023.

Oversigt over udstykning i Vinge Syd.Oversigt over udstykning i Vinge syd.

Video

Nedenfor kan du se en dronevideo fra Deltakvarteret.