Frederikssund Kommunes logo

Planlagte byggerier

Almene boliger

Klos op ad Vinge Station begynder Boligselskabet Rosenvænget - med Domea som forretningsfører - at opføre 198 almene boliger primo 2021.

Visualisering af de almene boliger i tre boliggrupper. Visualisering: Mangor og Nagel.De tre boliggrupper er placeret forskudt og diagonalt overfor hinanden, men alle i tilknytning til den centrale og rekreative Æblehave, der tilfører landskabelig værdi til området. Beboerne i den kommende bebyggelse har alle let adgang til et parkeringshus, hvori størstedelen af boligselskabets parkeringspladser findes.

Oversigt over placeringen af det kommende byggeri. Visualisering: Mangor og Nagel.Oversigt over placeringen af det kommende byggeri. Visualiseringer: Mangor og Nagel.

Overordnet indeholder hele bebyggelsen fire forskellige bygningstyper: Punkthus, rækkehus, vinkelhus og længehus.

Forventet indflytning: 2022

Rækkehuse Deltakvarteret

I det allerede etablerede Deltakvarter skal der opføres endnu ni rækkehuse. Byggeriet forventes at begynde, når Deltaparken er færdigbygget.

Byggegrund, hvorpå der skal opføres ni rækkehuse. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Byggegrund, hvorpå der skal opføres ni rækkehuse.

Privat udstykning

Syd for Fællesmagasinet i Vinge er lokalplanarbejdet i gang for første del af første etape af en privat udstykning. Første del af projektet vil omfatte 90 - 100 boliger.

Marken syd for Fællesmagasinet. hvor der skal opføres en privat udstykning. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Marken syd for Fællesmagasinet. hvor der skal opføres en privat udstykning.

Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.