Frederikssund Kommunes logo

Udviklingsplaner

Nedenfor kan du se en oversigt over planer, der danner grundlag for etableringen af Byen Vinge. Planerne kan rekvireres ved at sende en mail til kommunikationskonsulent Steven Rønnenkamp Holst på srhol@frederikssund.dk.

Visualisering fra Vinges helhedsplan. Visualisering: Henning Larsen Arkitekter, EFFEKT, MOE og Marianne Levinsen.

Vinge

 • Vinge Udviklingsplan 2019 - 2029
 • Helhedsplanen for Vinge
 • Kultur-, idræt- og bevægelsesplan for Vinge
 • Scenarier for Energiinfrastruktur
 • Digital Vision for Vinge
 • Kommuneplanramme
 • Spildevandsplan
 • Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021:
 • Overordnet tracé for spildevandsledning i Vinge
 • Supplerende tracé for spildevandsledning fra Vinge by til Frederikssund Renseanlæg
 • Opland 307-309 samt ændret spildevandstracé i Vinge by.

Vinge Centrum

 • Masterplan Vinge Centrum
 • Lokalplan for Vinge Centrum
 • VVM-redegørelse for Vinge Centrum
 • Designmanual for Vinge Centrum
 • Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021

Deltakvarteret

 • Masterplan Deltakvarteret
 • Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge
 • Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021

Erhvervsområde

 • Lokalplan 42 for Cleantech Erhvervsområde Ny By

Gravemaskine. Foto: Frederikssund Kommune.