13. oktober 2021

Stor tilslutning til møde om Vinges udvikling

Der var fuld gang i nye ideer og forslag til, hvad byen Vinge skal kunne i fremtiden, da der tirsdag den 12. oktober blev holdt borgermøde i St. Rørbæk forsamlingshus. Og det var netop formålet med mødet. 

En fyldt sal i St. Rørbæk Forsamlingshus. Foto: Frederikssund Kommune.En fyldt sal i St. Rørbæk Forsamlingshus.

Fra vision til handling

Efter at Frederikssund Byråd i august vedtog en ny udviklingsplan for Vinge er næste skridt at få omsat tankerne i planen til virkelighed. Derfor havde kommunen inviteret interesserede borgere til at komme med forslag og ideer til dels selve byens centrum og dels indholdet i det grønne hjerte. 

- Det er en ambitiøs udviklingsplan, vi har vedtaget, og i aften vil vi gerne høre jeres ideer til, hvad udviklingen i Vinge skal byde på, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V), da han bød velkommen til mødet.

Herefter præsenterede Vinges projektleder, Dennis Ravn, en status for den aktuelle situation i Vinge. Her kunne deltagerne blandt andet høre, at Domea nu er gået i gang med at forberede det første byggefelt til deres byggeri af i alt 198 almene boliger. Sidst på året går Fabulas i gang med etableringen af deres 100 grønne fællesskabsboliger, og til næste år begynder Innovater og Bærebo byggeri af flere hundrede boliger samt en dagligvarebutik, apotek og café.

En del af det centrale Vinge ifølge udviklingsplanen. Illustration: Arkitema.En del af det centrale Vinge ifølge udviklingsplanen.

Illustration: Arkitema.

By med eget særpræg

Efter denne indledning på mødet blev snakken givet fri, og deltagerne kunne tale med både repræsentanter for kommunens administration samt med de byrådsmedlemmer, der deltog i mødet. Og der kom hurtigt gang i produktionen af de gule post-it-sedler med forslag til indhold og funktioner i byens centrum og det grønne hjerte.

En af de fremmødte, Bjarke Hesbjerg fra Snostrup, skrev blandt andet ønsker om forskelligartet arkitektur, skaterbane, skulptur og klatrevæg. Han håber, at Vinge ikke udvikler sig som mange andre byudviklingsområder:

- Vinge skal ikke være en beboelsesmæssig pølsefabrik med ens huse til alle. Man får ikke en by bare ved at bygge boliger. Hvis Vinge skal være interessant om 50 og 100 år, så er det vigtigt, at byen rummer forskellige mennesker i forskellige boliger med eget særpræg, så byen får sin egen identitet. Man skal holde fast i visionen om en by baseret på fællesskaber, og så er det vigtigt, at byen udvikles i samarbejde med både beboerne i de omkringliggende bysamfund og de nye beboere i Vinge, siger Bjarke Hesbjerg.

Stor idérigdom

Blandt de mange andre ønsker til byens grønne hjerte var ting som en dirt track bane til mountainbikes, spiselige alléer og byskove, rekreative søer, pluk-selv blomstermarker og mulighed for dyrehold. Ønskerne til byens centrale del gik blandt meget andet på kulturelle samlingssteder, dagligvarer, wifi, p-hus med ladere til elbiler og et kultur-/aktivitetshus.

- Mange tak for jeres bidrag. Der er kommet rigtig mange gode ideer i aften, som vi tager med hjem til et idekatalog, som vi kan bruge i det videre arbejde med udviklingen af Vinge, sagde borgmester John Schmidt Andersen, som afrunding inden han opfordrede til at tilmelde sig Vinges nyhedsbrev.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) og byrådsmedlem Ole Frimann Hansen (F) i dialog med borgerne ved en planche. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen (V) og byrådsmedlem Ole Frimann Hansen (F) i dialog med borgerne ved en planche. 

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A) havde travlt med at tage imod ideer fra borgerne. Foto: Frederikssund Kommune.Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A) havde travlt med at tage imod ideer fra borgerne. 

Fotos Frederikssund Kommune.

Planche fyldt med gule post-it sedler. Foto: Andreas Albæk.Planche fyldt med gule post-it sedler.

Foto: Andreas Albæk.