Frederikssund Kommunes logo

Parcelhuse og tiny houses

På et naturskønt areal i den sydlige del af Vinge udbyder Frederikssund Kommune grunde til 45 parcelhuse og 18 tiny houses. 

Interesserede købere kan se mere på EDCs projektside.

Landskab med marker, sø og landsbyen Snostrup. Foto: Frederikssund Kommune.Området, der er udlagt til tiny houses, ses midtfor nederst i billedet.

Landskab med mark med søgegrøfter beliggende mellem to landsbyer. Foto: Frederikssund Kommune.Området, der er udlagt til parcelhuse, ses midtfor i billedet (med søgegrøfter) mellem landsbyerne Snostrup (tv.) og St. Rørbæk.

Lokalplanen for området blev vedtaget af Frederikssund Byråd den 1. marts 2023. Læs mere om lokalplanen og dens indhold.

Det er vores forventning, at området med parcelhuse og Tiny houses vil blive et varieret og unikt boligkvarter. 

Grundene

Grundstørrelserne for tiny houses ligger mellem 150 – 250 m² og parcelhusgrundene er op til 750 m². 

Se grundstørrelser og priser mv. på EDCs hjemmeside.

Lokalplanens rammer for Tiny houses

Det er afgørende, at området skal være til helårsbeboelse, og derfor skal de små huse også kunne opnå myndighedstilladelser som helårsbolig.

Området vil blive byggemodnet, så der er fremført vand, kloak og elektricitet til de enkelte parceller. Boligerne skal tilsluttes disse forsyningslinjer.

Lokalplan 153 rummer mulighed for at bygge op til 45 kvm. bolig. I beregning af det samlede boligareal tæller f.eks. en hems ikke med. En hems er et indskudt etageplan, der står i åben forbindelse med det rum, den er indbygget i. Gulvarealet på hemsen må højest være 4,5 m2, som ikke medregnes til etagearealet eller til etageantallet. Der skal være egen separat adgang til en hems.

Lokalplanen vil give mulighed for byggeri i op til 5,5 meters højde, og der sættes ikke en øvre grænse for etageantal. Dermed kan der også etableres tagterrasser.

Beplantning

Du må gerne beplante grunden med træer og buske, så længe de gældende hegnsregler og lokalplanens bestemmelser overholdes. Det er også muligt at lave en køkkenhave. Det skal også bemærkes, at der i forbindelse med tiny house udstykningen bliver et stort fællesareal, som kan bruges af beboerne i fællesskab. Ligeledes er området meget tæt på byens Grønne Hjerte, hvor der vil være rig mulighed for ophold og aktiviteter.

Dyrehold

Der må gerne holdes dyr på grunden, hvis man holder sig inden for de gældende regler for dyrehold i byzone.

Frederikssund Kommune undersøger endvidere, om der kan skabes mulighed for fælles dyrehold i området i f.eks. et laug. Hvis man ønsker at indgå i et fælles dyrelaug, vil det være nærliggende at deltage i de fællesskaber, der vil opstå omkring Det Grønne Hjerte umiddelbart nord for området.

Frederikssund Kommune arbejder for at skabe et borgerdrevent fællesskabende område lige nord for parcel- og tiny house-området. Visionen er, at dette område også skal rumme arbejdende værksteder og lignende, hvor det kan være oplagt at selvbyggere af tiny houses kan finde plads.

Hvad sker der lige nu i processen?

Herunder skitseres de nuværende forventninger til forløbet for områdets klargøring, salg og mulige tidspunkt for byggestart. Det skal understreges at tidsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

  • 1. marts 2023 - Lokalplan vedtaget.
  • 22. juni 2023 - Orienteringsmøde om salgsproces og mindstepris for grunde.
  • 2. kvartal 2023 – Salgsproces igangsat.
    Yderligere oplysninger fås på EDCs projektside. 
  • 1 december 2023 - Budfrist

  • 8. januar 2024 - Frist på afgivelse af forhøjet bud, på de parceller, der har flere tilbudsgivere.

  • 1. februar 2024 – Tilbudsgivere vil modtage accept. 

  • 1 juni 2024 - Overtagelse af ejendommen.

  • 1 oktober 2024 - Mulighed for påbegyndelse af byggeri.

Tiny house. Foto: Colourbox.Foto: Colourbox.