Frederikssund Kommunes logo
2. marts 2023

Lokalplan på plads for parcel- og tiny houses i Vinge

Med Frederikssund Byråds vedtagelse af lokalplan 153 og kommuneplantillæg 007 for boliger i det sydlige Vinge er der nu mulighed for opførelse af 45 parcelhuse og 18 tiny houses i området. Lokalplanen har været undervejs siden sommeren 2022, hvor den var i offentlig høring. Den blev vedtaget endeligt på byrådsmødet den 1. marts

Areal til tiny house grunde. Foto: Frederikssund Kommune.Areal til tiny house grunde. I højre side af billedet ses den nordlige udkant af Snostrup.

Stor interesse

Der har vist sig stor interesse for både parcelhusgrunde og tiny house grunde i Vinge, og derfor er det en tilfreds borgmester, der nu kan præsentere en vedtaget lokalplan:

- Vi mærker en meget stor interesse for at bygge og bo i Vinge lige nu. Ikke mindst for tiny houses, der er en ny og spændende mulighed til de mange andre byggeplaner i Vinge. De små mikrogrunde til tiny houses vil være med til at skabe den mangfoldighed af både byggeri og indbyggere, som vi ønsker i Vinge. Derfor glæder jeg mig over, at plangrundlaget nu er på plads, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Areal til parcelhusgrunde. Foto: Frederikssund Kommune.Arealet til parcelhusgrundene er marken i forgrunden, hvor der ses søgegrøfter fra de arkæologiske forundersøgelser.

Fotos: Frederikssund Kommune.

45 kvm. bolig i 5,5 meters højde

Lokalplanen sætter rammerne for, hvad og hvordan der må bygges på grundene. Høringsperioden har medført nogle ændringer og præciseringer i det oprindelige forslag – især for området til tiny houses. Således er f.eks. vejadgangen ændret, så området vejforsynes fra vest. Samtidig er de oprindelige 40 kvm. bolig (for tiny houses) ændret til 45 kvm. og bygningshøjden er fastsat til 5,5 meter. Grundstørrelserne bliver mellem 150 og 250 kvm. for tiny houses og op til 750 kvm. for parcelhusene.

Du kan læse mere i lokalplanen, som du finder på Frederikssund Kommunes planportal.