4. november 2021

Parcelhusgrunde på vej i Vinge

Efterspørgslen på parcelhusgrunde er stor. For at imødekomme de mange, der har vist interesse for at bygge eget hus i Vinge, har Byrådet i Frederikssund Kommune besluttet at igangsætte byggemodningen af omkring 50 parcelhusgrunde i den sydlige del af Vinge nær Snostrup. Der bliver tale om parcelhusgrunde på mellem 550 og 750 m2, som forventes at blive udbudt til salg i løbet af andet halvår i 2022. 

Kort over parcelhusområdet med angivelse af blandt andet grundstørrelser. Grafik: Frederikssund Kommune.Kort over parcelhusområdet med angivelse af blandt andet grundstørrelser.

Grafik: Frederikssund Kommune.

Kigger på mulighed for tiny houses

Byrådets beslutning indeholder – udover 45 – 50 parcelhusgrunde - også en undersøgelse af muligheden for at udbyde grunde til de såkaldte tiny houses. Tiny houses er en billigere og mere simpel boligform, hvor boligens størrelse ofte er under 40 m2. Trenden har haft medvind blandt andet i USA og har bredt sig, så der i dag findes flere udbydere af tiny houses på det danske boligmarked. 

I det nye parcelhuskvarter i Vinge skal det først undersøges, om der er tilstrækkelig interesse for at bygge tiny houses. Alternativt vil hele arealet blive udstykket til parcelhusgrunde.

Skal være 0-energihuse

Sammen med beslutningen om byggemodning har Byrådet også fastsat en række principper for det kommende parcelhusområde. Boligerne skal således opføres som 0-energihuse, og samtidig skal området have et varierende arkitektonisk udtryk, som man også i dag ser i det eksisterende Deltakvarter i Vinge. Grundstørrelserne bliver på 550 – 750 m2 for at understøtte et fællesskabende miljø, og parcelhuskvarteret vil få en organisk overgang til Vinges grønne hjerte, så kvarteret og den grønne byfælled kommer til at hænge naturligt sammen.

Luftfoto med parcelhusområdet indtegnet. Foto: Frederikssund Kommune.Luftfoto med parcelhusområdet indtegnet.

Foto: Frederikssund Kommune.

Salg i 2022

Byggemodningen af de nye parcelhusgrunde ventes at begynde allerede i indeværende år. Samtidig begynder arbejdet med en lokalplan for området, som kan fremlægges til politisk godkendelse i 1. kvartal 2022. Når byggemodningen er gjort færdig, ventes salget af grundene at kunne begynde i andet halvår af 2022.

Med de aftaler Frederikssund Kommune tidligere i år har indgået med investorer, er der i forvejen udsigt til etablering af 5-600 nye boliger i Vinge i de kommende år. Læs mere om de kommende byggerier på Vinges hjemmeside.