Frederikssund Kommunes logo

Udviklingsplan

Den 25. august 2021 vedtog Frederikssund Byråd "Fremtidens Vinge" - en ny udviklingsplan for Vinge. 

Udviklingsplanen omsætter Byrådets vision for Vinge til en overordnet strategisk plan for byen og en retningsgivende etapeplan, der skal sikre princippet om, at bydele færdiggøres, der hvor infrastrukturen er klar. Planen gør det muligt at arbejde videre med konkrete udbud, øvrig planlægning og byggemodning, så både ønskerne fra markedet kan imødekommes såvel som overordnede mål om bæredygtig byudvikling og Byrådets øvrige visioner for byen.

Planen består af fire indbyrdes afhængige planer for henholdsvis strategi, økonomi, fysisk udvikling og en etapeplan. Tilsammen skal planerne sikre, at alle aspekter bliver inddraget i byudviklingen og at visionerne for Vinge dermed bliver til virkelighed i udviklingen af byen.

Udviklingsplanen skal i første omgang munde ud i en rammelokalplan for den centrale del af Vinge, hvor borgerne i området og andre interesserede vil blive inddraget tidligt i forløbet.

Vinges grønne centrum. Visualisering: Arkitema.Vinges grønne centrum.

Visualisering: Arkitema.