Frederikssund Kommunes logo

Invester i Vinge

Se videoen om Fabulas, der bygger 100 andelsboliger i Vinge.

Fremtidens by i vækstkommunen Frederikssund

Frederikssund Kommune er en dynamisk vækstkommune i Fjordlandet med blomstrende lokalsamfund som Slangerup, Skibby, Jægerspris og nu også Vinge.

Frederikssund har et rigt forenings-, erhvervs-, detailhandels-, uddannelses-, kultur- og fritidsliv, gode trafikforbindelser og ikke mindst nærheden til København.

I Vinge, kommunens nye by, er der S-togs- og busforbindelse til København, Frederikssund og hovedstadsområdet. Og med en kommende forlængelse af Frederikssundmotorvejen til Frederikssund, vil Vinge blive endnu mere attraktiv for såvel familier med børn som for de + 50-årige.

Læs Vinges Udviklingsplan 2021 - Fremtidens Vinge.

Læs hele vores kernefortælling om Frederikssund Kommune.

Læs hele vores kernefortælling om byen Vinge.

Vinge Station. Foto: Frederikssund Kommune.Vinge Station.

Gunstig befolkningsudvikling i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune er en eftertragtet bosætningskommune i Region Hovedstaden.

Indbyggerantallet i Frederikssund Kommune udgør pr. 1. januar 2022 45.800 personer, og ultimo 2030 forventes dette at være steget til godt 48.500 indbyggere.

Én af de største stigninger ses i aldersgruppen 25-39 år, der ventes at stige med 16% frem mod 2030, hvilket svarer til en stigning på 966 personer.

Attraktivt boligmarked sammenlignet med Hovedstaden

Denne øgede tilgang af nye borgere understøttes af kommunens meget ambitiøse byudviklingsstrategi, hvor især Vinge fremtræder som en kommende, meget attraktiv og bæredygtig by, hvor fællesskab og socialt samvær er nogle af de bærende faktorer i Vinge.

En by hvor rekreative områder samt naturen indgår som en integreret del af byen.

Iflg. kommunens foreløbige analyser vil der over en tiårig periode være behov for ca. 2.600 nye boliger i kommunen.

Byggeplads i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Innovaters byggeplads i Vinge i august 2023. 

Udbygningen af Vinge By er godt i gang

I Vinge bor der godt 260 borgere.

Første del af Vinge er et boligkvarter med tæt-lav bebyggelse samt parcelhuse. Kvarteret rummer indtil videre ca. 60 boliger og ligger nordøst for den nyopførte S-togsstation, Vinge Station, som åbnede i december 2020.

I de kommende år forventes en række investorer at realisere deres projekter i Vinge. Dermed vil der komme mange hundrede  nye boliger i Vinge i form af tæt-lav bebyggelser såsom dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og etagebyggerier. Læs her om kommende byggerier i Vinge.

Vinge udgør færdigudviklet ca. 370 ha med 10 – 20.000 indbyggere og ca. 2.000 arbejdspladser.

Læs mere om byudviklingen i  Vinge.

Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Deltakvarteret i Vinge.

Velkommen til

Vi glæder os til at byde bygherrer og investorer velkommen i Vinge.

Som kommune er vi klar til et konstruktivt og positivt samarbejde omkring den fortsatte udbygning af Vinge med boliger, serviceerhverv samt detail o.l.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.

Fællesmagasinet. Foto: Frederikssund Kommune.Fællesmagasinet i Vinge.

Fotos Frederikssund Kommune.