Frederikssund Kommunes logo

Fællesskab i Vinge

I 2022 bor der omkring 260 personer inden for Vinges byskilte. Dette tal ventes at stige hurtigt i de kommende år med det forventede byggeri af mange hundrede nye boliger.

Men allerede nu blomstrer fællesskaberne i Vinges første boligkvarter - Deltakvarteret. Foreningen "Vinge Fritid - alt det vi gør, når vi har fri" laver en række aktiviteter for beboerne i området. Læs mere om dem på deres hjemmeside.

Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Deltakvarteret i Vinge.

Foto: Frederikssund Kommune.

Kirkestien i Vinge

I Snostrup sogn har der i generationer eksisteret en kirkesti, som en lokal netværksgruppe har ønsket at genoplive. Gruppen ønsker at stien skal udgøre en del af et fremtidigt stisystem, som går fra Snostrup kirke og ind i Vinges grønne hjerte – helt frem til Oppe Sundby kirke. Netværksgruppen har repræsentanter for Vinge, kirkerne og kommunen og er sammensat af sognepræst Susanne Norsk Leiding.

I videoen nedenfor kan du høre Susanne fortælle, mens hun guider ad kirkestien.