Frederikssund Kommunes logo

Fællesskab i Vinge

I 2023 bor der omkring 260 personer inden for Vinges byskilte. Dette tal ventes at stige hurtigt i de kommende år med det forventede byggeri af mange hundrede nye boliger.

Men allerede nu blomstrer fællesskaberne i Vinges første boligkvarter - Deltakvarteret. Foreningen "Vinge Fritid - alt det vi gør, når vi har fri" laver en række aktiviteter for beboerne i området. Læs mere om dem på deres hjemmeside.

Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Deltakvarteret i Vinge.

Vinge Gror

På Solvænget 29 findes det grønne fællesskab. Tanken er, at ejendommen skal være centrum for fællesskabende aktiviteter for beboerne i Vinge. I det store grønne område på ejendommen findes flere gamle frugttræer, som du gerne må plukke af, når du går en tur.

Lokalplan 163 giver mulighed for at ejendommen kan bruges til aktiviteter til fælles gavn for borgerne i Vinge. Der er endnu ikke taget stilling til om alle bygninger på ejendommen skal bevares.

Ejendommen på Solvænget 29. Foto: Frederikssund Kommune.Ejendommen på Solvænget 29. 

Byhaven

På Gl. Slangerupvej 9 findes en gammel have med et grønt fællesområde, hvor der bl.a. vokser blomme- og æbletræer. For at styrke biodiversiteten i området er der opsat bi-hoteller, plantet hjemmehørende blomster samt etableret en ny sø vest for Tvinsmosen. Der er også en ny bålhytte ligesom der er plantet flere nye frugttræer i haven.

Ejendommen på Gl. Slangerupvej 9. Foto: Frederikssund Kommune.Ejendommen på Gl. Slangerupvej 9.

Bålhytten på Gl. Slangerupvej 9. Foto: Frederikssund Kommune.Bålhytten på Gl. Slangerupvej 9. 

Fotos: Frederikssund Kommune.

Kirkestien i Vinge

I Snostrup sogn har der i generationer eksisteret en kirkesti, som en lokal netværksgruppe har ønsket at genoplive. Gruppen ønsker at stien skal udgøre en del af et fremtidigt stisystem, som går fra Snostrup kirke og ind i Vinges grønne hjerte – helt frem til Oppe Sundby kirke. Netværksgruppen har repræsentanter for Vinge, kirkerne og kommunen og er sammensat af sognepræst Susanne Norsk Leiding.

I videoen nedenfor kan du høre Susanne fortælle, mens hun guider ad kirkestien.